Sigorta24

0(312)

425 45 25

Dask
DASK

DASK , Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK) tarafından sunulan ve yönetilen, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan Zorunlu Deprem Sigortasının genel ve bilinen adıdır.

Dask

DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

DASK , Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK) tarafından sunulan ve yönetilen,  depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan Zorunlu Deprem Sigortasının genel ve bilinen adıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak durumundadır :

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

için de geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortasında DASK kurumu tarafından belirlenen bina sigorta bedeli sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak veya vadesi dolmuş poliçenizi yenilemek  için lütfen bizimle irtibata geçin…